top of page

De stichting  “Vrienden van de Polder Résidence” is in het leven geroepen om een meerwaarde te kunnen bieden aan het geluk van het leven van de bewoners van de Polder Résidence. Invulling van zorg wordt door de Polder Résidence geregeld. De leden van de stichting vinden het een uitdaging om extra geluksmomenten voor de bewoners te creëren.

 

Leden en donateurs zijn overtuigd van de visie die de Polder Résidence uitdraagt en weten als geen ander dat bepaalde doelen makkelijker bereikt kunnen worden door deze te steunen. Niet alleen financieel, maar ook als “vriend”; hulp bij bepaalde activiteiten zoals het ondersteunen van uitstapjes, het verzorgen van de kerstverlichting en klusjes binnen en buiten de Polder Résidence en Hoeve.

 

De uitgaven van de stichting worden door het bestuur vastgesteld. De giften worden bijvoorbeeld gebruikt voor een uitje voor de bewoners, spellen, een duofiets of een pianist op zondag. Allemaal denkbare mogelijkheden die de stichting kan realiseren.

 

De bestuursleden zijn mensen die zich betrokken voelen bij de Polder Résidence. De Stichting is zelfstandig en staat dan ook buiten de bedrijfsvoering van de Polder Résidence. Iedereen die ideeën heeft, kan de stichting aanschrijven.

GENIETEN
DELEN

VRIENDEN VAN DE POLDERRÉSIDENCE

NL46 RABO 0158 1569 51

HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT!

bottom of page